AKTUALITY

 

Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku. Připomněl také, že Česká republika organizuje podobnou akci již poněkolikáté, což dokazuje skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům.

Dne 6. 3. 2018 proběhl v Záhřebu odborný seminář s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akce se konala v úzké spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) a agenturou CzechTrade a byla financována jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Seminář se uskutečnil v prostorách chorvatské státní agentury Chorvatské vody. Během slavnostního zahájení vystoupil mimo jiné i velvyslanec ČR v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a náměstkyně ministra životního prostředí a energetiky Chorvatska Elizabeta Kos.Kromě SOVAK ČR se prezentovalo deset českých firem: Provod Inženýrská společnost s.r.o., Dekonta s.r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia s.r.o., HSI com s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO s.r.o., BMTO Group a.s., Vítkovice Envi a.s. a Asio s.r.o. V úvodním bloku vystoupil vedle generálního ředitele Chorvatských vod a předsedy sdružení vodovodů a kanalizací Chorvatska i velvyslanec České republiky v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku.

Ústí za deset milionů dostaví zázemí pro hokejbalový klub.

V týdnu funguje, o víkendu se ale jeho brány zavírají. Stadion mládeže u Rondelu ve Všebořicích zůstává po celý leden o víkendech nepřístupný. Sportovci se ale mohou těšit na nové zázemí. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

Opravy za miliony vodohospodari letos zacili na hrob i dubi

Kde je voda, tam je i život. Aby si člověk natočil sklenici vody, tak je potřeba životodárnou tekutinu nějak dopravit do kohoutku. A na to je nutné potrubí. Některé není v úplně dobrém stavu, a proto do vodovodů a kanalizací na Teplicku letos Severočeská vodárenská společnost (SVS) napumpuje zhruba 114 milionů korun.

Celkem letos vodaři rozjedou v našem okresu 26 staveb. Mezi největší bude patřit rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace v Hrobu. „Půjde o úsek ve Verneřicích od Sokolovny k mateřské školce. Nejpozději v říjnu by měli být dělníci hotovi,“ řekl starosta města Hrob Karel Hirsch.

Celkem letos vodaři rozjedou v našem okresu 26 staveb. Mezi největší bude patřit rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace v Hrobu. „Půjde o úsek ve Verneřicích od Sokolovny k mateřské školce. Nejpozději v říjnu by měli být dělníci hotovi,“ řekl starosta města Hrob Karel Hirsch.

Kromě Hrobu se letos dočká opravy potrubí a kanalizace také Světec, Proboštov či Dubí. V Dubí půjde o práce v ulici Bystřická.

„V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky v celkové délce 337 metrů, a to včetně přepojení kanalizačních přípojek. Dále bude probíhat výměna stávajících vodovodních řadů za nové v celkové délce 453 metrů, opět včetně přepojení 12 přípojek,“ informuje na svém webu Severočeská vodárenská společnost.

„V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky v celkové délce 337 metrů, a to včetně přepojení kanalizačních přípojek. Dále bude probíhat výměna stávajících vodovodních řadů za nové v celkové délce 453 metrů, opět včetně přepojení 12 přípojek,“ informuje na svém webu Severočeská vodárenská společnost.

V prosinci loňského roku byla v Dubí zkolaudována nová kanalizace v městské části Běhánky. Práce tam trvaly skoro rok. „Třikrát hurá. Odkanalizování Běhánek bylo jednou z největších investičních akcí posledních let. Jedná se o mimořádně dobře provedené dílo,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal.

Celková investice do kanalizace v Běhánkách se vyšplhala na 26 milionů korun. Dubská radnice zaplatila asi jen šest milionů, zbytek peněz šel z různých dotací.

„Rekonstrukce byla provedena zčásti v samostatném výkopu a zčásti v souběhu s kanalizací. Celkem se opravy dočkalo 1009,5 metru vodovodu. Použili jsme potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 731,5 metru, z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 173 metrů a o průměru 63 mm v délce 105 metrů. Stavbu jsme prováděli v otevřeném paženém výkopu. Její součástí bylo přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů,“ dodal mluvčí SVS Jiří Hladík.

Veškerou výstavbu i rekonstrukce svých sítí se SVS snaží maximálně koordinovat s městy a obcemi.

„Abychom co nejvíce eliminovali komplikace v dopravě, stavební hluk či prašnost, snažíme se veškeré naše akce sladit s dalšími plány měst a obcí. Doba, po kterou budou obyvatelé vystaveni nutným omezením, by se tak měla zkrátit na minimum,“ připomněl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Odborny seminař

Dne 11. dubna 2017 se konal v Záhřebu pod patronací Chorvatské společnosti na ochranu vod (Hrvatsko družstvo za zaštitu voda, www.hdzv.hr) ve spolupráci se státní organizací Chorvatské vody (Hrvatske vode, www.voda.hr) odborný seminář s názvem „Vodní hospodářství v komunálním sektoru České republiky“

Za chorvatskou stranu účastníky pozdravila zástupkyně vedení Ministerstva životního prostředí a energetiky, dále předsedkyně vedení Chorvatské společnosti pro ochranu vod, náměstek generálního ředitele společnosti Chorvatské vody a český velvyslanec jehož doprovázel i obchodní rada a vedoucí kanceláře Czechtrade v Záhřebu.

Za českou stranu se odborné části semináře zúčastnil zástupce Sdružení vodovodů a kanalizací (SOVAK, www.sovak.cz) a Pražských vodovodů a kanalizací (PVK, www.pvk.cz) a dále zástupci českých firem Eutit (eutit.cz), Redrock (www.redrock-cz.com) a Provod (www.provod.cz). Za českou stranu seminář připravila a organizovala firma Exponex (www.exponex.cz). Zájem o tento obor z chorvatské strany potvrdila vysoká účast místních odborníků. Dle údajů organizátora se semináře zúčastnilo více než padesát zájemců z chorvatských lokálních a regionálních komunálních vodohospodářských podniků.

aktuální situace v zásobování vodou v ČR, systémový průzkum objektů pražské kanalizační sítě a možnosti sanačních opatření při zvýšeném zatížení komunikací, možnosti použití trvanlivých čedičových výrobků při rekonstrukcích kanalizační sítě, vývoj a výroba různých stavebních materiálů pro využití sanace kanalizační sítě, obnova historických kanalizačních systémů na příkladu města Terezín.

Seminář úspěšně rozšířil aktivity českých firem v oboru komunálního vodního hospodářství a kanalizací v Chorvatsku a navázal na každoroční účast českých podnikatelských subjektů na odborné konferenci s názvem „Aktuální problematika ve vodním hospodářství a kanalizaci“, jejíž letošní ročník se bude konat ve dnech 4. - 8. října 2017 ve městě Vodice, opět s českou oficiální účastí v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a s podporou zastoupení agentury Czechtrade. Velvyslanec ve svém úvodním vystoupení také pozval účastníky semináře na 20. jubilejní ročník výstavy Vodovody - kanalizace (VOD-KA, www.vystava-vod-ka.cz), která se koná 23. - 25. května 2017 v Praze. Tato výstava v mnoha směrech navazuje na tento seminář a navíc poskytuje komplexní obraz českého vodohospodářského sektoru.

Závěrem lze konstatovat, že seminář potvrdil prioritní postavení oboru Vodohospodářství a odpadního průmyslu v nedávno aktualizované Mapě oborových příležitostí (MOP) pro Chorvatsko. Tento obor má rozhodně potenciál dalšího rozvoje, spojeného s možným zvýšením českého vývozu zařízení pro úpravu a čištění vod.

Stanovisko společnosti PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. k investiční akci „Obec Janovice – ČOV a stokové síť“

Společnost PROVOD při své činnosti dodržuje veškerou legislativu platnou v ČR. Projekty vedeme a organizujeme tak, aby měli co nejmenší finanční dopad na obec a její občany. V případě nesrovnalostí či nejasností vždy s co největší péčí a dostatečným předstihem reagujeme na podněty občanů a statutárních orgánů měst a obcí. Někdy je situace ale tak nepřehledná, že je velmi složité skloubit požadavky poskytovatele dotace, občanů, majitelů nemovitostí s technickými a legislativními předpisy.

Společnost PROVOD se hlásí k etickému kodexu, který všem zaměstnancům zakazuje účastnit se politických aktivit, soukromých obchodních aktivit, lobbismu a veškerých dalších aktivit, které vedou a mohli by vést ke stavu, který je nevýhodný pro občany obcí a měst, ve kterých jsou spolurealizovány její projekty.

Společnost PROVOD se ohrazuje proti aktivitám, které jsou vyvolávány v rámci skrytého politického a konkurenčního boje za účasti bulvárního tisku, a snaží se tak poškodit její dobré jméno. Společnost PROVOD považuje jednání redaktorky Zuzany Zelenkové a „Iniciativy Janovice Kanalizace ANO či NE“ za takové, že má jednoznačně indicie trestného činu pomluvy a poškozování dobrého jména. Proti takovým aktivitám se společnost PROVOD vždy brání v souladu s právním řádem ČR.

Ing. Petr Plichta

Jednatel společnosti

Votice plánují opravu i celkovou přestavbu čistírny odpadních vod

Votice na Benešovsku musejí opravit čistírnu odpadních vod. Nedávno se zjistilo, že zařízení špatně funguje a bude potřeba některé části vyměnit. Kromě toho bude nutné čističku celkově přestavět a zvýšit její kapacitu, řekl dnes ČTK starosta Jiří Slavík (TOP 09). Citu a navíc znečišťovalo řeku Sázavu.

Podle starosty začala špatně pracovat dmychadla, která provzdušňují vodu, a zařízení přestává optimálně čistit. Město bude muset co nejrychleji investovat stovky tisíc korun do výměny špatně fungujících částí. "Musíme si to koupit ze svého, dotační záležitosti jsou zdlouhavé," uvedl starosta.

Kromě toho je nutné připravit celkovou rekonstrukci čistírny, která by byla financována z dotace. "Bohužel budeme muset čističku celou předělat nebo stavět skoro celou novou. To nás čeká do dvou let," uvedl starosta. Rozpočet celé akce ještě není znám, podle Slavíka si může vyžádat desítky milionů korun.

Ve městě žije 4500 obyvatel a kapacita čističky je podle Slavíka už za hranou. Naposledy se čistírna zásadněji upravovala před 25 lety. Omezená kapacita zařízení znemožňuje i další výstavbu.

"Kapacita je už delší dobu naprosto nedostačující. Pokud přijmeme nový územní plán, který máme už připravený, tak tady nepostavíme vůbec nic, protože nový územní plán předpokládá dostatečnou kapacitu čističky," dodal Slavík.

Čistírny odpadních vody přestavují i další středočeská města. Stejné rozhodnutí jako ve Voticích nedávno učinili například v Kácově na Kutnohorsku, kde zařízení také nemělo dostatečnou kapacitu a navíc znečišťovalo řeku Sázavu.

Dubí chystá odkanalizování Běhánek

Dubí - Jednou z priorit města Dubí pro letošní rok, co se týče stavebně-investičních akcí, je odkanalizování lokality Běhánky.

„Po tříletém úsilí se podařilo kanalizaci vyprojektovat, projít celým schvalovacím procesem a získat stavební povolení," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „Byli jsme úspěšní při získání dotace na její zhotovení a dostaneme 50 % skutečných nákladů od Ministerstva zemědělství. Dále se podařilo získat podporu 2,5 milionu korun z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a nyní ještě jednáme o podpoře akce s firmou Severočeská vodárenská společnost a.s. a zde, pokud budeme úspěšní, bychom mohli získat částku kolem tří milionů korun. Tímto způsobem financování by byl předpokládaný výdaj města cca 5- 6 milionů korun a to je velice příznivé, vzhledem k rozsahu této akce."

Dělníci by měli prvně „kopnout" v dubnu. Odkanalizována bude celá Dubská ulice, Smetanovo návrší a větší část Dlouhé ulice. „Celou tuto akci chápeme jako prioritu mezi všemi investičními akcemi v tomto kalendářním roce," uvedl starosta.

Celková investice do kanalizace přijde asi na 26 milionů korun. Město navíc na svá bedra vezme financování přípojek až k domům. Běžně se financuje jen páteřní kanalizace. Dubí to přijde asi na 2,5 milionu korun.

„Kvůli dotaci je potřeba, aby se na kanalizaci připojila drtivá většina domů. Občané, kterých se stavba bezprostředně dotýká, byli pozváni na setkání, kde se probíraly otázky vesměs technicko organizačního charakteru. Tuto stavbu skutečně považujeme za prioritu tohoto roku a věřím, že odkanalizování přinese zlepšení kvality bydlení všem obyvatelům Běhánek," uvedl starosta Dubí Petr Pípal.

Heřmanova huť dokončila nový vodovod, lidem nepoteče kalná voda

Heřmanova Huť na severním Plzeňsku, kde lidem často tekla z kohoutků kalná pitná voda, dokončila stavbu nového vodovodu. Více než 4,3 kilometru dlouhý přivaděč z Ostrova u Stříbra přišel na 14 milionů korun bez DPH. Polovinu hradila dotace ministerstva zemědělství, kraj dal dva miliony a na zbytek si obec vzala úvěr.

ČTK to řekl starosta Radek Lukáč. Dodávky pitné vody, kterou odebírá 90 procent z 1800 obyvatel obce, se naplno rozběhnou od ledna 2016.

„Pod kruhovým objezdem u zóny v Ostrově máme vodojem 300 kubíků,“ uvedl. Jde o vodu z řeky Mže, tedy skupinový vodovod ze Stříbra, na nějž se obec napojila.

„Investice se do ceny vody nepromítne,“ řekl Lukáč. Tu bude dále stanovovat Vodárna Plzeň, která provozuje v obci vodovodní řady, které vlastní společnost Vodárenská a kanalizační, do níž v roce 1994 vložilo majetek 50 obcí z Plzně-severu. Přivaděč bude spravovat sama obec. „Doteď kupovala vodárna vodu od skláren a nyní to bude za stejnou cenu od obce,“ uvedl.

V dosud dodávané vodě ze sklárny, zdroje ze 60. let minulého století, byl velký obsah manganu a železa a bylo náročné ji upravit. Nová voda bude měkká a lidé tak nebudou mít problémy s usazováním vodního kamene. Z vodovodu, rozvedeného po celé vsi, ji budou odebírat vedle 90 procent místních i obě sklárny. „Rezervu na další rozvoj máme,“ řekl Lukáč. V územním plánu jsou totiž tři velké plochy na bydlení – uprostřed obce, ve směrech na Hněvnice a od Plzně.

„Nový zdroj je z hlediska zabezpečení a kvality vody na řádově vyšší úrovni než původní zdroj,“ řekl provozní ředitel Vodárny Plzeň Jan Kretek.

Obec o novém zdroji pitné vody jednala od roku 2008, kdy místní sklárna SHH řekla, že svůj vodojem s vodou z bývalé šachty nechce od roku 2016 provozovat. „Chtěli nám ho prodat za zbytečně velké peníze a dalších asi 30 milionů korun bychom museli dát do opravy,“ řekl Lukáč. Obec musela projekt několikrát předělávat kvůli církevním pozemkům a stavbě hal a kruhového objezdu u průmyslové zóny.

Heřmanova Huť v posledních letech silně investuje; rozpočet bez dotací má 16 milionů Kč, z toho na investice jde přes čtvrtinu. Majetek obce se za šest let ztrojnásobil na 125 milionů Kč. Obec rekonstruovala školu za 40 milionů Kč, spolkový dům za osm milionů, opravila jídelnu za šest milionů, školku za pět milionů korun, vodárenskou věž za tři miliony a za dva miliony průtah. Nyní dokončila silnici ke sklárnám za 12 milionů Kč. „Daří se nám na všechny akce získávat dotace z ROP, ministerstev zemědělství a financí i od kraje. Velmi nám pomohly také SÚS Kralovice, SŽDC, Vodárna Plzeň, sklárny i zhotovitelé,“ dodal.

Počaplům chybí už jen několik kroků k odkanalizování

Terezín - I když se za posledních dvacet let obce vybavily kanalizacemi, je jich na území litoměřického okresu ještě řada, které na tuto vymoženost čekají. Patří k nim Počaply, místní část města Terezín.

Město už jednou na tuto akci žádalo o dotaci, ale u Státního fondu životního prostředí neuspělo, a to vzhledem ke zpřísněným podmínkám od Evropské komise. Terezín má v současné době podánu a zaregistrovánu žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství. Z jeho strany bylo město vyrozuměno, že maximální uznatelné náklady na jednoho připojeného trvale žijícího obyvatele nepřekročí 80 tisíc korun bez DPH.

„Tuto hodnotu může výrazně ovlivnit výběrové řízení, kde rozhodujícím ukazatelem bude nejnižší nabídková cena a již provedená úprava projektové dokumentace s cílem optimalizovat investiční náklady. Náklady na spolufinancování odhadujeme na pět milionů korun, které nám necelými dvěma miliony korun pokryje Ústecký kraj. Na nás zbývají necelé tři miliony korun. Ty by město mohlo pokrýt z prodeje pro nepotřebných objektů a pozemků v katastru právě Počapel," uvedl Robert Czetmayer, tajemník Městského úřadu v Terezíně.

Ke snížení přílože by mohla přispět společnost České štěrkopísky, která bude žádat o povolení těžby právě v katastru Počapel.

Obyvatelé Nezabudic se dočkali. Konečně začíná stavba první části kanalizace

Nezabudice – Zase o kousek blíže je výstavba dlouho očekávané kanalizace v obci. S výstavbou její první části by se mělo začít právě v těchto dnech. „V prosinci minulého roku jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem PRO System vodohospodářské stavby Praha. Zhruba od devátého do šestnáctého ledna firma začne s celkovou přípravou stavby, navážením materiálu a techniky," informovala starostka Jitka Vydrová.

Se zahájením výstavby byl pozastaven letitý spor se Zdeňkem Bradáčem o znečištění jeho studny z důvodu nekvalitní kanalizace.

Pokud všechny práce půjdou hladce, hotovo by mělo být v květnu nebo červnu. S největším zdržením se počítá při ručním kopání kanalizace přes zahrady, kam se vůbec nedostane technika. Původní kanalizace bude odvádět dešťovou vodu.

O výstavbu kanalizace usilovala obec už od roku 2008 jako člen svazku Vodovody a kanalizace Křivoklátsko. Z něj pak vystoupila v únoru 2014 a zastupitelé podali novou žádost o dotaci. Po dvou letech byla přidělena dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 2 miliony 430 tisíc korun, což je devadesát pět procent nákladů. Pěti procenty, tedy částkou 130 tisíc korun, přispěje na stavbu kanalizace obec. Tuto částku může obec pokrýt ze svého rozpočtu, protože má našetřeno. „V případě potřeby bychom si mohli vzít úvěr, abychom měli nějakou rezervu," podotkla Vydrová.

Na kanalizaci zastupitelé pracují dále. V této chvíli připravili žádost na druhou etapu výstavby kanalizace. Tím by byla hotová v celé obci. Měla by mít délku zhruba dva kilometry a připojit by se na ni měli všichni obyvatelé. Zatím jsou připojeny téměř všechny nemovitosti kromě těch, které stojí příliš daleko, nebo pod úrovní kanalizace.

„Spolupracujeme s firmou Provod, která nám hodně pomohla. Hodně mi pomohla také místostarostka Martina Helebrantová. Moc jí za to děkuji. Kdybychom na to získali peníze, se stavbou bychom začali hned v příštím roce, dokud by byla obec rozkopaná," řekla starostka Jitka Vydrová.

Pokud se v obci podaří dobudovat celá kanalizace, hned další rok požádá zastupitelstvo o dotaci na intenzifikaci čističky odpadních vod, to znamená navýšení kapacity. Tím by zvládla vyčistit odpadní vody pro více jak dvě stě obyvatel obce. Zároveň s tím by se čistička i zrekonstruovala. Například tu mnoho let fungují nerezové vany, které by potřebovaly údržbu. Až bude hotová kanalizace, zastupitelé plánují v dalších volebních obdobích opravu místních komunikací.

Kromě kanalizace a čističky mají zastupitelé připravenou žádost na opravu hospody. Ještě letos by chtěli požádat o dotaci. Další velkou akcí je nová hasičská zbrojnice. V této chvíli projektant vypracovává projekt. Ke stavbě se již vyjádřili hasiči. Čeká se na vyjádření CHKO Křivoklátsko. Budova by měla stát na místě té staré. Bude větší, protože obec nemá žádné skladovací prostory. Proto vznikne samotná zbrojnice a jako přístavba sklad materiálu případně techniky na sekání trávy a podobně.

Staňkov bude rozkopaný do roku 2020

Staňkov - Město Staňkov se může radovat z tučné finanční dotace. Získalo 160 milionů korun od Státního fondu životního prostředí na dobudování kanalizace ve Staňkově a na kanalizaci ve Vránově

Vedení města nyní vypisuje soutěž na zhotovitele stavby, na jaře roku 2017 by se mohlo začít s pracemi.

Obyvatelé Staňkova se budou muset obrnit trpělivostí a být shovívaví, budování kanalizace by postupně po jednotlivých, přibližně třicetimilionových etapách mělo trvat až do roku 2020.

„Z toho samozřejmě moc radost nemám," říká Markéta Kotarová ze Staňkova. „Hlavně doufám, že se my, co tady bydlíme, budeme moct vymotat svými vlastními auty do práce," obává se. „Ale chápu, že když se chce něco postavit, je prostě nepořádek," dodává.

„Bude to náročné," přiznává starosta města Alexandr Horák. „Kromě budování kanalizace je na příští rok naplánován i průtah Staňkova, takže budeme muset vyřešit jak přesměrovat dopravu do menších uliček," vysvětluje. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ještě navíc plánuje na příští rok rekonstrukci silničního mostu přes Radbuzu, takže i ten by mohl být na několik měsíců uzavřen. V tom případě by osobní automobily mohly jezdit přes novou lávku, která právě vzniká o kus dále.

Stošedesátimilionová dotace pokryje přes 60 procent nákladů na kanalizaci, zbývající peníze bude muset dodat město. „Půjde o desítky milionů, takže to přirozeně budeme muset řešit tím, že si vezmeme úvěr," podotkl starosta.

Mířkov bude mít kanalizaci za 31 milionů Kč

V obci Mířkov se buduje nová kanalizace v celkové délce 2,5 kilometru. S výstavbou kanalizace se začalo v říjnu 2016 a stavba by měla být ukončena do konce roku 2017. Kanalizace vyjde na 31,6 milionu korun včetně DPH. Obci se podařilo získat dvanáctimilionovou dotaci z ministerstva zemědělství, kraj přispěje dvěma miliony. Na dofinancování akce si v roce 2017 bude muset obec vzít úvěr. Zároveň by obec chtěla krajský úřad požádat o finance na budování stok, které ministerstvo zemědělství ze své dotace nakonec vyjmulo. Součástí projektu je i čistírna odpadních vod o kapacitě 450 EO, která vznikne pod obcí a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek.

Studie proveditelnosti byla projednána na veřejném zasedání zastupitelů dne 9. 12. 2016

Studie proveditelnosti - říjen 2016 [PDF, 1,5 MB]

V rámci veřejného zasedání zastupitelstva obce byla projednána studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci. Byl také přítomen zpracovatel studie aby mohl odpovědět na otázky zastupitelů i přítomných občanů.

Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání zadané studie proveditelnosti. O jejím zpracování jsme informovali zde. Na jednání byl přítomen zástupce zpracovatele studie - ing. Pavel Kocůr, zástupce firmy PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Ústí nad Labem. Autorizovaný inžených seznámil přítomné se zásadními závěry studie, uvedl výhody i nevýhody jednotlivých navrhovaných řešení a upozornil na problematické body.

Podkladem ke zpracování tohoto posouzení jsou:

● Výškopisné a polohopisné zaměření území obce Janovice (zdroj Obec Janovice),

● Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezkého kraje (PRVKÚK)

● Ortofotomapy (zdroj CUZK),

● Spotřeba pitné vody v obci Janovice (zdroj SMVK, září 2016)

● Údaje o počtu obyvatel, resp. počtu rekreačních objektů a občanské vybavenosti (zdroj Obec Janovice, září 2016),

● Studie odkanalizování obce Janovice (Ing. Ladislav Holčák, 2013),

● Průzkum zájmu o napojení na budoucí veřejnou kanalizaci (Ing. Ladislav Holčák, 2016)

● Místní šetření (říjen 2016)

Řešené varianty:

Varianta 1 ČOV JANOVICE (1.600 EO), ČOV BYSTRÉ (250 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

V této variantě jsou navrženy dva oddělené kanalizační systémy, každý zakončený vlastní čistírnou odpadních vod. Navržená varianta je v souladu s platným územním plánem, avšak nesplňuje podmínku maximální jednotkové ceny na výstavbu stokové sítě 90.000 Kč.EO-1.

Varianta 2

ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

V této variantě je navržen jeden kanalizační systém, zakončený jednou čistírnou odpadních vod umístěnou v Janovicích. Bystré je na stokovou síť Janovic napojeno pomocí trubního vedení tlakové kanalizace.

Varianta 3. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Varianta 4. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. Oproti Variantě č. 3 je zde uvažováno s výstavbou ryze tlakové stokové sítě, kdy každá nemovitost bude mít vlastní domovní čerpací stanici pro čerpání odpadních vod. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Zpracovatel studie vzhledem k budoucímu provozu plánované investice vyhodnotil jako nejvýhodnější variantu č. 3.

Zastupitelé i přítomní občané položili zpracovateli řadu doplňujících otázek a v rámci diskuze bylo doporučeno, aby zpracovaná studie byla zveřejněna a dostupná na webu obce.

[ 23.10.2016 ] Kanalizace i ČOV v příštím roce

NOVÉ STRAŠECÍ. V červnu získalo město Nové Strašecí dotaci 82 milionů korun na dostavbu kanalizace a ČOV. S náklady na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (spoluúčast města bude poměrně vysoká) však městu pomůže i Středočeský kraj, který přispěje částkou 3 miliony korun.

„Nyní čekáme na dokončení projektové dokumentace od firmy Provod. Předpokládáme, že bychom ji měli mít do Vánoc a pak bychom vyhlásili výběrové řízení na celou stavbu. To znamená na dostavbu kanalizace a stavbu nové ČOV,“ přibližuje místostarostka Libuše Vosátková.

Původní úvaha sice byla dostavět kanalizaci a poté vybudovat novou ČOV, ale pokud to bude vysoutěžené firmě kapacitně vyhovovat, kloní se nyní město k variantě budovat kanalizaci i ČOV souběžně. Nicméně během tří let by měly být dokanalizovány ulice Na Spravedlnosti, Fortna, Na Ladě, U Hřbitova, Nádražní, Rudská, Obětí Okupace, Spojovací, Rabasova, Nad i Pod Větrákem, Nad Nádražím a Nad Tratí.

Nová ČOV, jak dále vyplývá ze slov místostarostky, bude umístěna pod stávající – směrem ke Stochovu. Po jejím vybudování nebude dnešní čistírna odpadních vod zlikvidována. Je předpoklad, že by se mohla stát jakýmsi předstupněm nové ČOV a sloužila by mimo jiné i k zadržení většího množství dešťové vody.

[ 30.9.2016 ] Přestavba koupaliště v Nýrsku potrvá rok

Podle plánu zatím pokračuje kompletní rekonstrukce koupaliště v Nýrsku. Práce začaly letos 9. června a od příštího června by mělo koupaliště opět fungovat.

Podle starosty Nýrska Miloslava Rubáše jsou zatím hotové hrubé betonářské práce. Do začátku zimy pak budou hotové i některé stavební činnosti tak, aby bylo možné v zimě pracovat uvnitř. Každých čtrnáct dnů jsou na stavbě kontrolní dny, kterých se zúčastňují zástupci dodavatele a projektanta. Zatím je harmonogram rekonstrukce naplňován a lze předpokládat, že termín dokončení, konec dubna, bude splněn. V květnu se počítá s plánovanou montáží technologie, administrativou projektu a zkušebním provozem. „Od 1. června příštího roku bychom chtěli koupaliště už provozovat," dodal Rubáš.

S přípravou kompletní přestavby koupaliště, které se nezměnilo už desítky let, začali Nýrští už v roce 2014. Jednou ze zvažovaných možností bylo čistě přírodní koupaliště se samočistící schopností, tzv. koupací biotop. To se ukázalo jako neschůdné kvůli potřebnému místu, Nýrští tak budou využívat běžnou technologii úpravy vody pomocí elektrolýzy, kdy se působením elektrického proudu rozkládá rozpuštěná bazénová sůl a vodu čistí uvolněný chlor.

Rekonstrukci bude město hradit kompletně z rozpočtu. Vysoutěžená cena je 17,5 milionu korun bez DPH, což je o 2,5 milionu korun méně než cena navržená projektantem pro výběrové řízení.

[ 8.8.2016 ] Obec Nazabudice – dotace snad ukončí soudní spor o čistotu vody

Už předem ale soudkyně Jaroslava Lajpertová upozornila obě strany, že ten nebude nejlevnější. „My i pan Bradáč jsme zaplatili zálohu na jejich vyhotovení.

Za obec jsme se jí dotázali, zda už není vypracování znaleckého posudku zbytečné, když se bude stavět kanalizace nová, kterou bychom chtěli dokončit nejpozději do léta příštího roku. Myslíme si, že by to byla ztráta času i peněz," uvedla Jitka Vydrová.

Klatovsko – obce potřebují vybudovat nové ČOV a kanalizace

Bez kanalizace a čistírny odpadních vod se do budoucna obce na Klatovsku neobejdou, bez dotace je ovšem nepostaví.

Už řadu let plánují v obci Dlouhá Ves vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, bez dotace se ovšem neobejdou. Sedmdesát milionů korun nákladů proti šestnácti milionům ročního rozpočtu. V současné době mají Dlouhoveští již poněkolikáté podanou žádost o dotaci. Nejsou jediní, podobné problémy má na Klatovsku více obcí.

Podobně jsou na tom například v Hamrech, kde před několika lety ve velkém společném projektu obcí v okolí nýrské přehrady vybudovali kanalizaci v polovině obce. Nyní také čekají, jak dopadnou se žádostí o dotaci. „Máme třímilionový roční rozpočet, odkanalizovanou půlku obce a na druhou půlku potřebujeme čtrnáct milionů.

Samozřejmě bez dotace není vůbec šance to postavit. Je to téměř pětinásobek ročního rozpočtu, takže by to bylo nereálné. I když dotaci dostaneme, bude to kolem devíti milionů korun a náš podíl bude pět milionů, což budeme muset řešit dlouhodobým úvěrem," řekl hamerský starosta Petr Křovina s tím, že stejně jako Dlouhoveští by v případě úspěchu žádosti o dotaci zkusili o pomoc s dofinancováním požádat Plzeňský kraj.

O dotaci na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod budou žádat i v Hejné, stavět by v případě úspěchu chtěli v letech 2019 a 2020. „Počítáme s náklady zhruba dvanáct milionů korun. Rozpočet míváme kolem třech milionů korun, takže bez devadesátiprocentní dotace bychom se do toho nemohli vůbec pustit," uvedl starosta Hejné Vlastimil Šatra.

Šťastnější jsou v Bolešinech, kde 1. dubna už se stavbou kanalizace a „ČOVky" začali, dokončení plánují v příštím roce. Ani Bolešinští se bez dotace neobešli.

„Bez dotace bychom do té akce ani nešli," konstatoval starosta Bolešin Josef Sommer s tím, že obec získala téměř jedenáctimilionovou dotaci od ministerstva zemědělství. Celkové náklady Bolešinští vysoutěžili ve výši necelých osmnácti milionů korun, spoluúčast obce tedy tvoří zhruba sedm milionů.

[ 9.3.2016 ] Nové Strašecí plánuje dokončení kanalizace i stavbu ČOV

Náklady dosáhnou desítek milionů korun. Kanalizace by mohla být hotová zhruba za dva roky, nová čistírna odpadních vod zřejmě později.

[ 1.3.2016 ] Od 1.3.2016 najdete chebskou pobočku na jiné adrese

Od 1.3.2016 je pobočka v Chebu přestěhována do ulice 26. dubna č.p. 583. Ostatní kontaktní údaje zůstávají beze změny.

[ 31.1.2016 ] Obec Heřmanova Huť dokončila stavbu nového vodovodu

Heřmanova Huť na severním Plzeňsku, kde lidem často tekla z kohoutků kalná pitná voda, dokončila stavbu nového vodovodu za 14 milionů korun.

[ 18.1.2016 ] Kout na Šumavě - stavba kanalizace dokončena

Stavba kanalizace stála 32 milionů korun a způsobila velká omezení v dopravě víc jak rok. Obec Kout na Šumavě je již opět průjezdná.

[ 21.12.2015 ] Obchodní mise českých firem podporovaná ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem v Sarajevu

Návštěva ministra Zaorálka v Sarajevu společně se zástupci českých firem proběhla v říjnu 2015. Díky rozvojovým projektům mají Češi na tomto slibném trhu náskok před konkurencí.

[ 16.12.2015 ] V Terezíně končí rekonstrukce historické kanalizace

Stavba kanalizace stála 32 milionů korun a způsobila velká omezení v dopravě víc jak rok. Obec Kout na Šumavě je již opět průjezdná.

[ 04.12.2015 ] Zahájení provozu kanalizace v obci Šerkovice

Dne 4.12.2015 proběhlo slavnostní přestřižení pásky, formálně byl zahájen provoz kanalizace v obci Šerkovice

[ 4.12.2015 ] V Terezíně končí rekonstrukce historické kanalizace

Proběhlo slavnostní přestřižení pásky, formálně byl zahájen provoz stavby: "Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2. etapa".

[ 20.10.2015 ] V Terezíně probíhá oprava kanalizace z doby Marie Terezie

Začala oprava nejstaršího kanalizačního komplexu v Evropě. Je pod terezínskou pevností, pochází z roku 1780 a dodnes běžně funguje. Dělníci kanalizaci opravují poprvé po více než dvou stoletích. Práce budou stát 170 milionů korun. Protože je kanalizace historickou památkou, stavbaři veškeré kroky konzultují s památkáři.

[ 14.10.2015 ] "Obec Bory - vodovodní síť" - kolaudace stavby

14.10.2015 byla zkolaudována stavba "Obec Bory - vodovodní síť". Předmětem stavby byla výstavba 2 jímacích území, nového vodojemu o objemu 150 m3 a vodovodních řadů o celkové délce 6,5 km.

[ 24.6.2015 ] Také díky vlastní vodě a kanalizaci se stal městys Vraný Středočeskou obcí roku

K získání titulu, který si zástupci městyse převzali v Kutné hoře, pomohla nejen vlastní voda a kanalizace, ale také pospolitost místních občanů a čisté ulice. „Od ostatních obcí se odlišujeme tím, že si kanalizaci i čističku provozujeme sami a vybudovali jsme si za tři a půl milionu svůj zdroj pitné vody i svoji úpravnu a kompletní rozvody. Obyvatelé Vraného tak mají nižší platby za vodné a stočné. Nyní je to 35 korun v součtu,“ konstatuje starosta.

[ 23.6.2015 ] Obec Vestec zintenzivní ČOV na trojnásobek

Obec Vestec na jihu Prahy se v posledních letech značně rozrůstá a se stavbou vědeckých center se počet obyvatel zřejmě dále zvýší. Na letošní rok proto obec plánuje investičně náročnou akci za 73 milionů korun, a to modernizaci čistírny odpadních vod. Realizace bude probíhat od března do října. Kapacita ČOV se zvýší na trojnásobek a čistička získá i moderní technologie.

[ 9.6.2015 ] Obec Nepřevázka - stavba ČOV, kanalizace a vodovodu

Dokončením výstavby kanalizace a vodovodního řadu a rozšířením ČOV v obci Nepřevázka skončí velká etapa změn. Máme ale další plány, co by se nechalo vylepšit. Čekají nás opravy chodníků a komunikací, ale i např. rekonstrukce bývalé víceúčelové vodní nádrže.

[ 24.3.2015 ] Ejpovice ČOV a kanalizace

[ 24.3.2015 ] Ejpovice ČOV a kanalizace

Zákres plánované stavby Ejpovice ČOV a kanalizace (po otevření aktuality viz odkaz v pravém horním rohu Ejpovice ČOV a kanalizace)

[ 3.2.2015 ] Radnice - začíná výstavba 2. etapy kanalizace

Dnes začíná druhá etapa významné investice. Obyvatelé musí do září počítat s rozkopanými ulicemi. Dnes zástupci města předávají vítězům soutěže staveniště a druhá etapa výstavby kanalizace v Radnicích může začít.

[ 26.1.2015 ] V Terezíně opraví kanalizaci báňským způsobem

Zhruba osm kilometrů historické kanalizace v pevnostním městě Terezín projde během letošního roku rekonstrukcí.

[ 16.12.2014 ] Nové Strašecí - v Pecínově mají novou kanalizaci

Padesát čtyři obyvatel ze šedesáti devíti se již připojilo na novou kanalizaci v Pecínově části Nového Strašecí a uzavřelo smlouvy o jejím provozování.

[ 1.12.2014 ] Historickou kanalizaci v Terezíně čeká první oprava po povodních

Kanalizace pevnostního města Terezín se nejspíš poprvé v historii dočká oprav. Je stejně stará jako město a nejsou doklady o tom, že by se s ní od jejího vzniku něco dělalo. Terezín se o rekonstrukci odpadního systému snaží už od roku 2008, po loňské povodni je už ale jeho stav neudržitelný.

[ 10.11.2014 ] Zubrnice-výstavba kanalizace a čistírny je prioritou

Hlavní prioritou nově zvoleného vedení Zubrnic bude výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

[ 3.11.2014 ] Kanalizace Chožov

Největší akce v historii obce – vzniká čtrnáct kilometrů kanalizace

[ 10.10.2014 ] Košťálov na Semilsku - příprava výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod

Na stavbu, která přijde bez DPH na 134 milionů korun, získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

[ 8.9.2014 ] Mateřská škola V Zeleni - Ústí nad Labem

Mateřská školka V Zeleni v Ústí nad Labem je těsně před kolaudací

[ 20.8.2014 ] Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť

Dne 20.8.2014 podepsala obec Drahanovice smlouvu o dílo se „Sdružením Drahanovice – ČOV a stoková síť 2013“ .

[ 1.8.2014 ] Obec Uhřičice - stoková síť

Dne 5.6.2014 podepsal Dobrovolný svazek obcí Povaloví smlouvu o dílo se sdružením „Stoková síť Uhřičice“ (zmocněnec: STRABAG a.s.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace v obci Uhřičice. V pátek 1.8.2014 proběhlo předání staveniště. Stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

[ 30.7.2014 ] Obec Rozstání - ČOV a stoková síť

Ve středu 30.7.2014 bylo předáno staveniště pro výše uvedenou akci a byla zahájena její realizace.

[ 1.7.2014 ] Splašková kanalizace Suchohrdly u Miroslavi

V úterý 1.7.2014 byla zahájena realizace stavby v obci Suchohrdly u Miroslavi.

[ 1.7.2014 ] Obec Šerkovice - stoková síť

Zahájení realizace stavby stokové sítě v obci Šerkovice začalo 1.7.2014. Stavbu provádí stavební firma MERTASTAV s.r.o., která zvítězila v zadávacím řízení a dne 12.6.2014 podepsala se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko smlouvu o dílo. Termín dokončení stavby je 30.9.2015.

[ 1.7.2014 ] Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2.etapa

Zahájení realizace stavby stokové sítě v obci Železné začalo 1.7.2014. Stavbu provádí stavební firma MERTASTAV s.r.o., která zvítězila v zadávacím řízení a dne 4.6.2014 podepsala se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko smlouvu o dílo. Termín dokončení stavby je 30.9.2015.

[ 26.6.2014 ] Katov, Křižínkov - ČOV a stoková síť

Dne 26.6.2014 podepsala obec Katov (investor akce) smlouvu o dílo se „Sdružením MERTASTAV – INSTA – VHS Brno“ (vedoucí sdružení – MERTASTAV s.r.o.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace a ČOV v obci Katov a v obci Křižínkov. Staveniště bude předáno dne 15.9.2014 a stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

[ 12.6.2014 ] Obec Niva - ČOV a stoková síť

Dne 12.6.2014 podepsala obec Niva smlouvu o dílo se stavební firmou SKANSKA a.s., která zvítězila v zadávacím řízení na stavbu kanalizace a ČOV v obci Niva. Staveniště bylo předáno 30.6.2014. Stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

[ 19.5.2014 ] Kanalizace Domanín - 2.etapa

Dne 19.5.2014 podepsal Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu o dílo se sdružením „Kanalizace Domanín: SPH-JCZ_Ekostavby“ (vedoucí účastník: SPH stavby s.r.o.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace v obci Domanín. Stavba byla zahájena v úterý 26.8.2014. Termín dokončení stavby 31.7.2015.

[ 24.4.2014 ] Dostavba kanalizace v Brně

Byla dokončená nová kanalizace v brněnských částech Žebětín, Bohunice, Tuřany a Ivanovice v hodnotě dvou miliard korun. Nová kanalizace umožní další rozvoj jížní části města.

[ 1.4.2014 ] Městys Drahany - ČOV a stoková síť

V úterý dne 1.4.2014 proběhla kolaudace stavby "Městys Drahany - ČOV a stoková síť".

[ 31.3.2014 ] Obec Bory - stoková síť 2.etapa, intenzifikace ČOV

Dne 31.3.2014 MÚ Velké Meziřící, odbor životního prostředí bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stokové sítě.

[ 25.3.2014 ] Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť

V úterý 25.3.2014 proběhla kolaudace stavby "Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť." Zahájení zkušebního provozu ČOV je naplánováno na 4.4.2014.

[ 20.1.2014 ] Tábor - Rozšířená čistírna odpadních vod pomůže bojovat proti sinicím ve vodních nádržích

Revitalizace, modernizace a rozšíření čistírny Na Mělké začaly v květnu 2013 a předpokládaný konec prací je v říjnu letošního roku. Díky mírné zimě není stavba ve skluzu a vše běží, jak má. Největší novinkou rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod Na Mělké u Sídliště nad Lužnicí jsou dvě kruhovité dosazovací nádrže, které s hrably u dna mají v průměru 35 metrů a hloubku až osm metrů. Hotové by měly být v březnu a pomohou zlepšit kvalitu vody, která se vrací do Lužnice. Z odpadních vod je potřeba odstranit hlavně dusík a fosfor, které způsobují kvetení vody a nárůst sinic, ve vodních nádržích. Zejména bakterie pro odstranění dusíku potřebují více času na čištění, nádrže tak pomohou udržet vodu na čistírně déle. Stavba v areálové ČOV Na Mělké, která byla dostavěna v roce 1993 (její sestra v Klokotech už roku 1967), vyjde na 168 milionů korun, vodné se ale občanům nyní nezvýší. Akce je spojená s rekonstrukcí kanalizace v Táboře a vše už bylo vyúčtováno v minulých letech.

Areál spravuje Dům dětí a mládeže (DDM) v Ústí. Jak říká ředitel DDM Jan Eichler, měsíc leden je jediný v roce, kdy se nehraje hokejbal. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

„Proto nezabezpečujeme provoz o víkendech. Ve všední dny otevřeno je, ale dělají se opravy a údržba. Naplno otevřeme až v jarních měsících, hokejbal se začne hrát od února včetně sobot a nedělí,“ říká Eichler. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

S ním ovšem nesouhlasí cyklista Jakub Krejčí. „Pokud se něco opravuje nebo udržuje, tak ve správní budově na stadionu stejně někdo může být, takže může být areál otevřený. Tato nadprůměrně teplá zima rozhodně neohrožuje betonový skatepark za šest milionů, který by mělo město svým občanům zpřístupnit,“ myslí si Krejčí. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

Areál zahrnuje kromě hokejbalového hřiště také víceúčelové hřiště na futsal, házenou a basketbal, beachvolejbalový kurt, skatepark, tenisové kurty i boulderovou stěnu. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

Hokejbalové hřiště je pak jediné v Ústí, jež je schváleno hokejbalovým svazem na pořádání všech soutěží v hokejbale. „Jak je možné, že lidé nemohou stadion využívat? Někdo by z toho měl vyvodit politickou odpovědnost,“ myslí si Krejčí. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

Podle Eichlera je prací na stadionu hodně. „Každoročně zabezpečujeme tzv. malou a drobnou údržbu a opravy, ze svazu hokejbalu pak přijíždí kontrola, která posoudí, jestli se na našem hřišti může soutěž hrát, probíhá také údržba zeleně nebo povrchů hřišť,“ vypočítává Eichler s tím, že zároveň probíhá investice do stadionu ze strany města. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

Ústí navíc chystá dostavět zázemí pro hokejbalový klub. Radní už na stavbu zdvojnásobili rozpočet z původních pěti na deset milionů. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html

„Vybudujeme šatny pro sportovce se sociálním zařízením, sociální zařízení pro veřejnost či zasedací místnost,“ líčí mluvčí magistrátu Romana Macová. Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hkejbaliste-se-dockaji-stadion-mladeze-ceka-dostavba-20180130.html