Certifikáty

ISO 9001:2009

Organizace zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

Organizace zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005