Ekonomické poradenství v investiční výstavbě

Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR.

 Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.