KANALIZACE

Obec Šerkovice – stoková síť (9/2015)

Realizace v době: 6/2008 do 9/2015
Stav: rozestavěno
Popis: Projekt uvažuje s výstavbou celkem 4,4 km splaškové kanalizace, 7 ks čerpacích stanic. Celkem bude nově napojeno 350 EO na stávající ČOV Lomnička u Tišnova.
Investor: Obec Šerkovice
Dodavatel: MERTASTAV s.r.o.
Cena: 25,0 mil.Kč

 

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – 3.1 MČ Bohunice (12/2014)

Realizace v době: 12/2011 do 12/2014
Stav: rozestavěno
Popis: Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v místní části Brno – Bohunice.
Obsah provedených prací: Projektová dokumentace k zadání stavby, prokejtová dokumentace k realizaci stavby
Investor: Magistrát města Brna
Cena: 160,0 mil.Kč

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – 3.1 MČ Bohunice (12/2014)

Realizace v době: 12/2011 do 12/2014
Stav: rozestavěno
Popis: Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v místní části Brno – Bohunice.
Obsah provedených prací: Projektová dokumentace k zadání stavby, prokejtová dokumentace k realizaci stavby
Investor: Magistrát města Brna
Cena: 160,0 mil.Kč

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Hradčany (12/2014)

Realizace v době: 6/2006 do 12/2014
Stav: rozestavěno
Popis: Odkanalizování obce Hradčany a napojení na stávající ČOV Březina. Celková délka kanalizace bez rozlišení 7,5 km, 9ks čerpacích stanic. Projekt uvažuje s napojením cca 575 EO.
Obsah provedených prací: Projekt k územnímu řízení, stavebnímu povolení, zadání stavby (probíhá)
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Cena: 50,0 mil.Kč

POLU – stoková síť (12/2013)

Realizace v době: 1/2011 do 12/2013
Stav: projekční činnost
Popis: Projekt uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace v obcích Polkovice, Oplocany, Lobodice a Uhřičice vč. propoje na stávající centrální ČOV Kojetín. Předpokládá se napojení cca 2400 EO.
Obsah provedených prací: Projekt k územnímu řízení
Investor: Svazek obcí Povaloví
Cena: 150,0 mil.Kč

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Březina, Vohančice a Heroltice (10/2012)

Realizace v době: 6/2005 do 10/2012
Stav: realizovaná stavba
Popis: Projekt odkanalizování obcí Březina, Vohančice a Heroltice a napojení na stávající ČOV v obci Březina. Celková délka kanalizace bez rozlišení 10,9 km, 39ks čerpacích stanic, celkem napojeno cca 800 EO.
Obsah provedených prací: Projek pro územní a stavební řízení, zadávací dokumentace a dokumentace k realizaci stavby, autorský dozor
Investor: Dobrovolný svazek obcí Deblín
Cena: 83,0 mil.Kč

INTENZIFIKACE ČOV ČELÁKOVICE (1/2012)

Realizace v době: 1/2011 do 1/2012
Stav: realizovaná stavba
Popis: Intenzifikace ČOV na 10 474 EO Intenzifikace zahrnovala realizaci nového hrubého předčištění, výstavbu třetí biologické linky a nové strojně-technologického zařízení u stávajících provozů.
Obsah provedených prací: dokumentace ke stavebnímu povolení, k zadání stavby, pro provedení stavby, autorský dozor, administrace SFŽP
Cena: 46,7 mil.Kč