O nas

Společnost PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. vznikla 31.července 1997. Společnost působí především v oblasti pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí. Firma zaměstnává pracovníky se zkušenostmi z těchto oblastí a vlastního provozování vodohospodářských děl, projektování a inženýrské činnosti v investiční výstavbě a také se zkušenostmi z odborné praxe na vysokých školách a zahraničních stážích.

Tito odborníci v oblasti životního prostředí v naší společnosti spolupracují při budování bezpečnějších, ekologičtějších a rychle rostoucích společnostech.
Společnost sídlí v Ústí nad Labem a působnost firmy se postupně rozšířila do dalších částí České republiky, společnost také založila pobočky v zahraničí, a to v Rusku, Chorvatsku a Srbsku.
Našim hlavním cílem je navrhnout optimální řešení, které vychází z potřeb investora i provozovatele a současně respektuje specifické podmínky dané lokality.

GDPR

Sídlo společnosti

V Podhájí 226/28,
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika