Poradenství v oblasti vodního hospodářství

 Navrhování optimalizace financování investic.

 Dle výsledku hospodaření obce navržení způsobu, doby a výše investic.

 Zpracování žádostí o státní a evropskou podporu na financování koncepčních investičních celků.