PROVOD

inženýrská společnost

O NÁS

ČOV a kanalizace

Podívejte se více

CERTIFIKÁTY

Podívejte se více

PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci projekční činnosti se zabýváme nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících děl.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

PORADENSTVÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Navrhování optimalizace financování investic. Dle výsledku hospodaření obce navržení způsobu, doby a výše investic.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR.Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

AKTUALITY

Po letech marného čekání byla obci Nezabudice na Křivoklátsku přiklepnuta více než tří milionová dotace. Starostka Jitka Vydrová potvrdila, že obec dostane z rozpočtu Středočeského kraje peníze na výstavbu části splaškové kanalizace.

Opravy za miliony vodohospodari letos zacili na hrob i dubi

Kde je voda, tam je i život. Aby si člověk natočil sklenici vody, tak je potřeba životodárnou tekutinu nějak dopravit do kohoutku. A na to je nutné potrubí. Některé není v úplně dobrém stavu, a proto do vodovodů a kanalizací na Teplicku letos Severočeská vodárenská společnost (SVS) napumpuje zhruba 114 milionů korun. Zdroj: https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/opravy-za-miliony-vodohospodari-letos-zacili-na-hrob-i-dubi-20180203.html

Stanovisko společnosti PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. k investiční akci „Obec Janovice – ČOV a stokové síť“

Společnost PROVOD při své činnosti dodržuje veškerou legislativu platnou v ČR. Projekty vedeme a organizujeme tak, aby měli co nejmenší finanční dopad na obec a její občany. V případě nesrovnalostí či nejasností vždy s co největší péčí a dostatečným předstihem reagujeme na podněty občanů a statutárních orgánů měst a obcí. Někdy je situace ale tak nepřehledná, že je velmi složité skloubit požadavky poskytovatele dotace, občanů, majitelů nemovitostí s technickými a legislativními předpisy.

Obyvatelé Nezabudic se dočkali. Konečně začíná stavba první části kanalizace

Nezabudice – Zase o kousek blíže je výstavba dlouho očekávané kanalizace v obci. S výstavbou její první části by se mělo začít právě v těchto dnech. „V prosinci minulého roku jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem PRO System vodohospodářské stavby Praha. Zhruba od devátého do šestnáctého ledna firma začne s celkovou přípravou stavby, navážením materiálu a techniky," informovala starostka Jitka Vydrová.

Mířkov bude mít kanalizaci za 31 milionů Kč

V obci Mířkov se buduje nová kanalizace v celkové délce 2,5 kilometru. S výstavbou kanalizace se začalo v říjnu 2016 a stavba by měla být ukončena do konce roku 2017. Kanalizace vyjde na 31,6 milionu korun včetně DPH. Obci se podařilo získat dvanáctimilionovou dotaci z ministerstva zemědělství, kraj přispěje dvěma miliony. Na dofinancování akce si v roce 2017 bude muset obec vzít úvěr. Zároveň by obec chtěla krajský úřad požádat o finance na budování stok, které ministerstvo zemědělství ze své dotace nakonec vyjmulo. Součástí projektu je i čistírna odpadních vod o kapacitě 450 EO, která vznikne pod obcí a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek..


 

Užitečné odkazy