PROVOD

inženýrská společnost

O NÁS

ČOV a kanalizace

Podívejte se více

CERTIFIKÁTY

Podívejte se více

PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci projekční činnosti se zabýváme nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících děl.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

PORADENSTVÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Navrhování optimalizace financování investic. Dle výsledku hospodaření obce navržení způsobu, doby a výše investic.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR.Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

AKTUALITY

Po letech marného čekání byla obci Nezabudice na Křivoklátsku přiklepnuta více než tří milionová dotace. Starostka Jitka Vydrová potvrdila, že obec dostane z rozpočtu Středočeského kraje peníze na výstavbu části splaškové kanalizace.

Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku

Dne 6. 3. 2018 proběhl v Záhřebu odborný seminář s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akce se konala v úzké spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) a agenturou CzechTrade a byla financována jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Seminář se uskutečnil v prostorách chorvatské státní agentury Chorvatské vody. Během slavnostního zahájení vystoupil mimo jiné i velvyslanec ČR v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a náměstkyně ministra životního prostředí a energetiky Chorvatska Elizabeta Kos. Kromě SOVAK ČR se prezentovalo deset českých firem: Provod Inženýrská společnost s.r.o., Dekonta s.r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia s.r.o., HSI com s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO s.r.o., BMTO Group a.s., Vítkovice Envi a.s. a Asio s.r.o. V úvodním bloku vystoupil vedle generálního ředitele Chorvatských vod a předsedy sdružení vodovodů a kanalizací Chorvatska i velvyslanec České republiky v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku. Připomněl také, že Česká republika organizuje podobnou akci již poněkolikáté, což dokazuje skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům.Kromě SOVAK ČR se prezentovalo deset českých firem: Provod Inženýrská společnost s.r.o., Dekonta s.r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia s.r.o., HSI com s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO s.r.o., BMTO Group a.s., Vítkovice Envi a.s. a Asio s.r.o. V úvodním bloku vystoupil vedle generálního ředitele Chorvatských vod a předsedy sdružení vodovodů a kanalizací Chorvatska i velvyslanec České republiky v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku. Připomněl také, že Česká republika organizuje podobnou akci již poněkolikáté, což dokazuje skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům. Kromě SOVAK ČR se prezentovalo deset českých firem: Provod Inženýrská společnost s.r.o., Dekonta s.r.o., EUTIT s.r.o., Hidrostal Bohemia s.r.o., HSI com s.r.o., Redrock Construction s.r.o., VAPO s.r.o., BMTO Group a.s., Vítkovice Envi a.s. a Asio s.r.o. V úvodním bloku vystoupil vedle generálního ředitele Chorvatských vod a předsedy sdružení vodovodů a kanalizací Chorvatska i velvyslanec České republiky v Chorvatsku RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., který zdůraznil význam konference pro odbornou veřejnou debatu a pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v Chorvatsku. Připomněl také, že Česká republika organizuje podobnou akci již poněkolikáté, což dokazuje skutečný a dlouhodobý zájem českých firem o spolupráci s chorvatskými partnery. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň vodohospodářského sektoru v České republice a připravenost českých firem pomoci se svými zkušenostmi a know-how chorvatským partnerům.

Opravy za miliony vodohospodari letos zacili na hrob i dubi

Kde je voda, tam je i život. Aby si člověk natočil sklenici vody, tak je potřeba životodárnou tekutinu nějak dopravit do kohoutku. A na to je nutné potrubí. Některé není v úplně dobrém stavu, a proto do vodovodů a kanalizací na Teplicku letos Severočeská vodárenská společnost (SVS) napumpuje zhruba 114 milionů korun. Zdroj: https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/opravy-za-miliony-vodohospodari-letos-zacili-na-hrob-i-dubi-20180203.html

Stanovisko společnosti PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. k investiční akci „Obec Janovice – ČOV a stokové síť“

Společnost PROVOD při své činnosti dodržuje veškerou legislativu platnou v ČR. Projekty vedeme a organizujeme tak, aby měli co nejmenší finanční dopad na obec a její občany. V případě nesrovnalostí či nejasností vždy s co největší péčí a dostatečným předstihem reagujeme na podněty občanů a statutárních orgánů měst a obcí. Někdy je situace ale tak nepřehledná, že je velmi složité skloubit požadavky poskytovatele dotace, občanů, majitelů nemovitostí s technickými a legislativními předpisy.

Obyvatelé Nezabudic se dočkali. Konečně začíná stavba první části kanalizace

Nezabudice – Zase o kousek blíže je výstavba dlouho očekávané kanalizace v obci. S výstavbou její první části by se mělo začít právě v těchto dnech. „V prosinci minulého roku jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem PRO System vodohospodářské stavby Praha. Zhruba od devátého do šestnáctého ledna firma začne s celkovou přípravou stavby, navážením materiálu a techniky," informovala starostka Jitka Vydrová.

Mířkov bude mít kanalizaci za 31 milionů Kč

V obci Mířkov se buduje nová kanalizace v celkové délce 2,5 kilometru. S výstavbou kanalizace se začalo v říjnu 2016 a stavba by měla být ukončena do konce roku 2017. Kanalizace vyjde na 31,6 milionu korun včetně DPH. Obci se podařilo získat dvanáctimilionovou dotaci z ministerstva zemědělství, kraj přispěje dvěma miliony. Na dofinancování akce si v roce 2017 bude muset obec vzít úvěr. Zároveň by obec chtěla krajský úřad požádat o finance na budování stok, které ministerstvo zemědělství ze své dotace nakonec vyjmulo. Součástí projektu je i čistírna odpadních vod o kapacitě 450 EO, která vznikne pod obcí a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek..


 

Užitečné odkazy