ČOV E KANALIZACE

Obec Šerkovice - stoková síť (9/2015)

Realizace v době:  6/2008 do 9/2015
Stav:  rozestavěno
Popis:  Projekt uvažuje s výstavbou celkem 4,4 km splaškové kanalizace, 7 ks čerpacích stanic. Celkem bude nově napojeno 350 EO na stávající ČOV Lomnička u Tišnova.
Investor:  Obec Šerkovice
Dodavatel:  MERTASTAV s.r.o.
Cena:  25,0 mil.Kč

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - 3.1 MČ Bohunice (12/2014)

Realizace v době:  12/2011 do 12/2014
Stav:  rozestavěno
Popis:  Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v místní části Brno - Bohunice.
Obsah provedených prací:  Projektová dokumentace k zadání stavby, prokejtová dokumentace k realizaci stavby
Investor:  Magistrát města Brna
Cena:  160,0 mil.Kč

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Hradčany (12/2014)

Realizace v době:  6/2006 do 12/2014
Stav:  rozestavěno
Popis:  Odkanalizování obce Hradčany a napojení na stávající ČOV Březina. Celková délka kanalizace bez rozlišení 7,5 km, 9ks čerpacích stanic. Projekt uvažuje s napojením cca 575 EO.
Obsah provedených prací:  Projekt k územnímu řízení, stavebnímu povolení, zadání stavby (probíhá)
Investor:  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Cena:  50,0 mil.Kč

POLU - stoková síť (12/2013)

Realizace v době:  1/2011 do 12/2013
Stav:  projekční činnost
Popis:  Projekt uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace v obcích Polkovice, Oplocany, Lobodice a Uhřičice vč. propoje na stávající centrální ČOV Kojetín. Předpokládá se napojení cca 2400 EO.
Obsah provedených prací:  Projekt k územnímu řízení
Investor:  Svazek obcí Povaloví
Cena:  150,0 mil.Kč

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Březina, Vohančice a Heroltice (10/2012)

Realizace v době:  6/2005 do 10/2012
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  Projekt odkanalizování obcí Březina, Vohančice a Heroltice a napojení na stávající ČOV v obci Březina. Celková délka kanalizace bez rozlišení 10,9 km, 39ks čerpacích stanic, celkem napojeno cca 800 EO.
Obsah provedených prací:  Projek pro územní a stavební řízení, zadávací dokumentace a dokumentace k realizaci stavby, autorský dozor
Investor:  Dobrovolný svazek obcí Deblín
Cena:  83,0 mil.Kč

INTENZIFIKACE ČOV ČELÁKOVICE (1/2012)

Realizace v době:  1/2011 do 1/2012
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  Intenzifikace ČOV na 10 474 EO Intenzifikace zahrnovala realizaci nového hrubého předčištění, výstavbu třetí biologické linky a nové strojně-technologického zařízení u stávajících provozů.
Obsah provedených prací:  dokumentace ke stavebnímu povolení, k zadání stavby, pro provedení stavby, autorský dozor, administrace SFŽP
Cena:  46,7 mil.Kč