Ekonomické poradenství
v investiční výstavbě

Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR.

Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.