KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ

Krajinné inženýrství zahrnuje problematiku cíleného rozvoje krajiny a krajinného plánování především ve smyslu vodního hospodářství, tvorby krajinotvorných děl a revitalizace prostředí. Při tomto plánování je optimalizováno používání krajiny tak, aby nedošlo k jejímu pozvolnému ničení či dokonce trvalému narušení.

Naše společnost se v tomto směru specializuje na projekční činnost v oblasti odbahnění, rekonstrukce a výstavby nových malých vodních nádrží, revitalizace toků a jiná revitalizační opatření či související komplexní činnost v oblasti odkanalizování či distribuce pitné vody v obcích.

Poskytujeme:

  • odborné poradenství
  • odborné studie
  • hydrotechnické výpočty
  • projektové dokumentace všech stupňů
  • pomoc při podání žádosti o dotace

 

Nabízíme vše jako kompletní servis od zajištění všech potřebných podkladů, jako jsou např. hydrologická data, odborné posudky, laboratorní testy až po zajištění inženýrské činnosti.

Ke všem úkolům přistupujeme zodpovědně a s vědomím, že voda proudící potoky či řekami je nejdostupnější a proto také snadno zranitelnou částí celého oběhu vody v přírodě. A že význam více než 29 tisících u nás postavených malých vodních nádrží nespočívá pouze v zadržení vody ale také v dalších krajinotvorných a hospodářských funkcích.