Ostatní

Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice (1/2014)
Realizace v době:  1/2013 do 1/2014
Stav:  projekční činnost
Popis:  Intenzifikace ČOV na 20 000EO Projekt zahrnuje výstavbu nových dosazovacích nádrží, dostavbu kalového hospodářství včetně nového kalového sila a návrh nového technologického vystrojení.
Investor:  Město Slaný
Dodavatel:  dokumentace k zadání stavby, k provedení stavby
Cena:  150,0 mil. Kč
Rozšíření ČOV – ČKV jih Letiště Praha Ruzyně (1/2014)
Realizace v době:  1/2013 do 1/2014
Stav:  projekční činnost
Popis:  ČOV pro 100 000EO Projekt řeší návrh a rozšíření čištění kontaminovaných srážkových vod. Jedná se o výstavbu a vystrojení nových biologických linek, výstavbu dmychány, dosazovacích nádrží a nádrží koncentrátu rozmrazovacích prostředků.
Obsah provedených prací:  projekt ke stavebnímu povolení a k provedení stavby
Investor:  Český Aeroholding
Cena:  600 mil. Kč
Tábor – intenzifikace technologické linky (1/2014)
Realizace v době:  1/2013 do 1/2014
Stav:  rozestavěno
Popis:  ČOV pro 95 000EO Projekt zahrnuje výstavbu dvojice nových dosazovacích nádrží, nové využitá stávajících nádrží pro biologické čištění a úpravu kalového a plynového hospodářství.
Obsah provedených prací:  DÚR 2008, ÚR, DSP 2010, SP, TDW 2011, DPS 2013
Investor:  ČEVAK a.s.
Cena:  180 mil. Kč.
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova – část čistírna odpadních vod (1/2014)
Realizace v době:  1/2013 do 1/2014
Stav:  projekční činnost
Popis:  Intenzifikace ČOV na 53 738 EO. V rámci realizace bude řešena rekonstrukce a dostavba hrubého předčištění, rekonstrukce biologické linky a výstavba nových kruhových dosazovacích nádrží.
Obsah provedených prací:  DÚR (r. 2008), ÚR, DSP (r. 2010), DZS (r. 2010)
Investor:  Město Benešov
Cena:  170,0 mil. Kč
Intenzifikace kalového hospodářství ČOV + ČKV areál sever Praha Ruzyně (1/2013)
Realizace v době:  1/2012 do 1/2013
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  ČOV pro 96 600EO Projekt úpravu kalového hospodářství zahrnuje dostavbu nového objektu pro odvodnění kalu a nové technologické vybavení celého kalového hospodářství
Obsah provedených prací:  DÚR (r. 2008), ÚR, DSP (r. 2009), TDW (r. 2010), DPS (r. 2013)
Investor:  Český Aeroholding
Cena:  27 mil. Kč
Intenzifikace čov Čelákovice (1/2012)
Realizace v době:  1/2011 do 1/2012
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  Intenzifikace ČOV na 10 474 EO Intenzifikace zahrnovala realizaci nového hrubého předčištění, výstavbu třetí biologické linky a nové strojně-technologického zařízení u stávajících provozů.
Obsah provedených prací:  dokumentace ke stavebnímu povolení, k zadání stavby, pro provedení stavby, autorský dozor, administrace SFŽP
Cena:  46,7 mil.Kč