PROVOD

Engineering Society

O NAS

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Wyglądały bardziej

Zaopatrzenie w wodę

Wyglądały bardziej

ŚWIADECTWA

Wyglądały bardziej

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do projektowania nowych budynków ale przewiduje również tworzenie planów remontowych oraz zajmuje się intensyfikacją już trwających prac.

WYKONAWSTWO W BUDOWNICTWIE

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę

DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

optymalizacja finansowania inwestycji

DORADZTWO EKONOMICZNE W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM

Opracowanie specjalistycznych ocen według wytycznych Ministerstwa Środowiska Czeskiej Republiki

AKTUALNOŚCI

Hermanova Hut na północnym rejonie Pilzna, gdzie ludzie często płynęła z kranów wody pitnej błotnista, zakończyła budowę nowej sieci wodociągowej na 14 milionów koron.

Przydatne linki