Poradenství v oblasti
vodního hospodářství

Navrhování optimalizace financování investic.

Dle výsledku hospodaření obce navržení způsobu, doby a výše investic.

Zpracování žádostí o státní a evropskou podporu na financování koncepčních investičních celků.