ZNALECKÝ ÚSTAV

Společnost PROVOD inženýrská společnost s.r.o. je ode dne 4. 2. 2016 zapsána do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika a stavebnictví a stala se tak znaleckým ústavem v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování konstrukcí a technologií provádění staveb obytných, staveb průmyslových, staveb zemědělských, staveb inženýrských vyjma komunikací a staveb vodních.