PROVOD

inženýrská společnost

O NÁS

ČOV a kanalizace

Podívejte se více

CERTIFIKÁTY

Podívejte se více

PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci projekční činnosti se zabýváme nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících děl.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

PORADENSTVÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Navrhování optimalizace financování investic. Dle výsledku hospodaření obce navržení způsobu, doby a výše investic.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR.Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

AKTUALITY

Po letech marného čekání byla obci Nezabudice na Křivoklátsku přiklepnuta více než tří milionová dotace. Starostka Jitka Vydrová potvrdila, že obec dostane z rozpočtu Středočeského kraje peníze na výstavbu části splaškové kanalizace.

Užitečné odkazy