Inženýrská činnost ve stavebnictví


  •  Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
  •  Projednání příslušných Projektových dokumentací s orgány státní správy a dotčenými společnostmi a fyzickými osobami, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení.
  •  Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci stavby.
  •  Vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně popisu prací a výkazu výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu.
  •  Vyhodnocení nabídek.
  •  Spolupráce při uzavírání smluv s vybranými zhotoviteli.
  •  Práce spojené s realizací stavby.
  •  Výkon technického dozoru investora.
  •  Příprava kolaudačního řízení, případně i předčasného užívání stavby.
 
 
 
 
© Provod 2024 Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz