pravo
 

Znalecká kancelář


 

Společnost PROVOD inženýrská společnost s.r.o. je ode dne 4. 2. 2016 zapsána do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika a stavebnictví a stala se tak znaleckým ústavem v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro posuzování konstrukcí a technologií provádění staveb obytných, staveb průmyslových, staveb zemědělských, staveb inženýrských vyjma komunikací a staveb vodních.

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR je dosud PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. vedena jako znalecký ústav.

Zároveň jsme dne 29. 1. 2021 obdrželi od Ministerstva spravedlnosti ČR „Potvrzení opravňující k výrobě znalecké pečeti“, v němž je uvedeno, že PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. je znaleckou kanceláří. Z tohoto důvodu používáme v názvu znalecká kancelář.

 
 
 
 
© Provod 2024 Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz